Medlemskriterier

För att bli medlem hos Organisationen Fair Trade Återförsäljarna krävs att man arbetar enligt WFTO:s principer för Fair Trade. Kriteriet för medlemskapet innebär därmed att de varor som köps in levereras av de importörer som är medlemmar i WFTO och/eller att produkterna är Fairtrade-märkta. Läs mer om leverantörerna under “leverantörslista” i vänsterspalten.

Som medlem måste man uppfylla nedanstående fem medlemskriterier*:

   • Medlemmen förbinder sig att genom sitt syfte och sina stadgar, informationsmaterial och aktioner att arbeta för WFTO:s principer för Fair Trade.
   • Medlemmens syfte är att arbeta för rättvis handel. Rättvist handlade produkter ska saluföras på det sätt och med den %-fördelning som anges i respektive medlemskategori.
   • Medlemmen strävar efter att vara en bra marknadsplats för producenter och lägger stor vikt vid butikens utseende, varornas presentation samt personalens attityder och kunskaper.
   • Medlemmen informerar allmänheten om sina mål, produktens ursprung, producenterna och världshandeln. Den stödjer aktioner och kampanjer till stöd för en förbättrad situation för producenterna och försöker påverka nationella och internationella politiska beslut i en för producenterna positiv riktning.
   • Medlemmen bör investera sin vinst i rörelsen för rättvis handel.

För specifika kriterier för varje medlemskategori (Fair Trade Shop, Världsbutik etc.) var vänlig gå in under fliken medlemskategorier.

De Fair Trade-varor som ingår i %-fördelningen för alla medlemmar specificeras i leverantörslistan.

*Dessa fem kriterier är en överenskommelse av medlemmarna inom Fair Trade Återförsäljarna. Medlemskriterierna uppdaterades och antogs på föreningens årsmöte 2011-04-09.