Medlemskriterier

Från 2021 gäller nya medlemskriterier hos Organisationen Fair Trade Återförsäljarna*).

Fair Trade-butiker

En Fair Trade-butik har regelbundna öppettider. För en ”shop-in-shop” som t.ex. kan ingå i ett butikskollektiv ska försäljningen ske på en bestämd plats med bestämda öppettider. Produkterna/hyllorna är tydligt märkta som Fair Trade-produkter/hyllor. Webbutiker ingår i medlemskategorin Fair Trade-butik.

För Fair Trade-butiker gäller följande kriterier:

• Arbeta enligt WFTO:s 10 principer för Fair Trade.

• Fair Trade-produkter ska utgöra minst 60 % av inköpsvärdet. Som Fair Trade räknas produkter med WFTO-märkning, produkter producerade eller inköpta av en WFTO-medlem och produkter som är inköpta från en Fair Trade-grossist kontrollerad av en etablerad nationell Fair Trade-organisation. Även produkter som är Fairtrade-märkta eller som har märkning från erkända Fair Trade organisationer räknas som Fair Trade.

Att främja rättvis handel, som är en viktig del av hållbar konsumtion, är Fair Trade-butikens huvuduppgift. Sortimentet kan dock kompletteras med produkter som främjar miljömässigt och socialt hållbar konsumtion, t.ex. ekologiska produkter eller lokala produkter från småskaliga producenter. Det kan också vara produkter från grupper/organisationer som bidrar till ekonomisk utveckling för socialt utsatta grupper.

• Vara en professionell marknadsplats för Fair Trade-produkter och lägga stor vikt vid butikens utseende, varornas presentation samt personalens attityder och kunskaper.

• Informera kunder och besökare om Fair Trade, produkters ursprung och producenterna. Kampanjer från Fair Trade Återförsäljarna och WFTO ska stödjas samt gärna kampanjer från Fair Trade Advocacy Office och Fairtrade Sverige.

• Bidra med utbildning och fortbildning om Fair Trade, produkter, producenter och säljtekniker till sin personal (avlönad och volontärer).

• Ha en transparent ekonomisk rapportering. Delar av överskottet ska användas för att utveckla verksamheten och förbättra medvetenheten om Fair Trade samt skapa mer hållbara marknader för Fair Trade-producenter.

• Betala en årlig medlems- och serviceavgift till Fair Trade Återförsäljarna baserat på föregående årsomsättning. Avgiften beslutas av årsmötet.

Övriga Fair Trade-återförsäljare

Övriga Fair Trade-återförsäljare har försäljning av Fair Trade utan fast butik. Det kan t.ex. vara en monter/kiosk/bås eller liknande i kyrkan, skolan, på konferenser, mässor, marknader och liknande platser. Det kan också vara ett café som serverar Fairtrade-kaffe, te och andra Fairtrade-produkter.

För Övriga Fair Trade-återförsäljare gäller följande kriterier:

• Utifrån sina förutsättningar så långt möjligt arbeta enligt WFTO:s 10 principer för Fair Trade.

• Vara en bra/professionell marknadsplats för producenter och lägga stor vikt vid varornas presentation samt personalens attityder och kunskaper.

• Informera kunder och besökare om Fair Trade, produkters ursprung och producenterna. Stödja kampanjer från Fair Trade organisationer.

• Bidra med utbildning och fortbildning om Fair Trade, produkter, producenter och säljtekniker till sin personal (avlönad och volontärer).

*) De nya medlemskriterierna antogs vid föreningens extra årsmöte 2020-11-22.