Välkommen till vår nya hemsida!
OBS! Sidan är fortfarande under uppdatering.

Fair Trade Återförsäljarna

För en mer rättvis handel

Genom att handla hos en Fair Trade-återförsäljare bidrar du till social, ekonomisk och klimatmässig hållbarhet.

Fair Trade-butik

En Fair Trade-butik är en butik som säljer Fair Trade-varor. En Fair Trade-butik kan ha namnet Världsbutik eller Fair Trade Shop.

Det kan också vara en “shop in shop” eller en webbshop.

Övriga
Fair Trade-återförsäljare

Här hittar du mer information om övriga återförsäljare som har försäljning av Fair Trade utan fast butik.

Instagram flöde

Våra producenter finns i Sydamerika, Afrika och Asien

Angelika Rauben,
arbetare, WomenCraft

”Sedan jag började väva har jag haft en fantastisk utveckling.
Innan hade jag inget hus. Nu lever jag i mitt eget hus, är engagerad i boskapsuppfödning och mina barn går i skolan. Vi har tillräckligt med kläder och jag äter tre måltider per dag”

Waruna Wasala,
fabrikschef, Selyn

”Vi har startat ett dagcenter så att kvinnorna kan lämna sina barn på dagcentret och sedan gå till jobbet.”

Agnes Konadu,
kakaoodlare, Kuapa Kokoo

”Det bästa med att vara medlem i Kuapa Kokoo är bonusen. Genom den kan jag köpa skoluniformer till mina barn. Jag känner mig även delaktig i de beslut som fattas demokratiskt i byn”

Selyn – Empowering Local Communities in
Sri Lanka