Medlemskategorier

Organisationen Fair Trade Återförsäljarna har två medlemskategorier för återförsäljare, Fair Trade-butik och Övriga Fair Trade-återförsäljare.

Fair Trade-butik

En Fair Trade-butik kan ha namnet Fair Trade Shop eller Världsbutik.
Webbutiker ingår i medlemskategorin Fair Trade-butik.

I en Fair Trade-butik är minst 60 % av omsättningen Fair Trade-varor enligt de kriterier som gäller för återförsäljare inom World Fair Trade Organization (WFTO).
En viktig del av Fair Trade-butikens verksamhet är att bedriva informationsarbete kring Fair Trade.

Alla Fair Trade-butiker är medlemmar i Organisationen Fair Trade Återförsäljarna
och följer våra medlemskriterier.

Övriga Fair Trade-Återförsäljare

Här finns återförsäljare som har försäljning av Fair Trade-varor utan fast butik.
Det kan till exempel vara försäljning i en kyrka, ett församlingshem eller i en skola.

I medlemskategorin ”Övriga Fair Trade-Återförsäljare” ingår också kaféer. Där serveras Fair Trade-kaffe och te. Ofta finns också försäljning av Fair Trade-varor som till exempel kaffebönor och choklad.

Övriga Fair Trade-Återförsäljare i är medlemmar i Organisationen Fair Trade Återförsäljarna och följer våra medlemskriterier.