Styrelse

Styrelsen är en ideellt arbetande och aktiv styrelse som ger stöd till medlemmarna.

Styrelsen för Organisationen Fair Trade Återförsäljarna

Märta Jacobson – Ordförande

Agneta Sandqvist – Vice ordförande

Emily Turgman Gruian – Sekreterare

Maria Lövström – Kassör

Inga-Lill Bley – Vice kassör

Gunnar Kjellin – Ledamot

Gunnel Häggstam – Ledamot