Styrelse

Styrelsen är en ideellt arbetande och aktiv styrelse som ger stöd till medlemmarna.

Styrelsen för Organisationen Fair Trade Återförsäljarna

Agneta Sandqvist – Ordförande

Gunnar Kjellin – Vice ordförande

Emily Turgman Gruian – Sekreterare

Inga-Lill Bley – Kassör

Rolf Sundblad – Ledamot

Johanna Karlsson – Ledamot

Jesper Jones – Suppleant