Styrelse

Styrelsens struktur och ansvarsområden

Styrelsen är en ideellt arbetande och aktiv styrelse som ger understöd till medlemmarna. Styrelsen ansvarar för att behandla löpande medlemsansökningar, för medlemsvård och för att rikta verksamheten i rörelsen. Styrelsen har därutöver ansvar för organisationens ekonomi.

Styrelsen för Organisationen Fair Trade Återförsäljarna

Märta Jacobson – Ordförande

Agneta Sandqvist – Vice ordförande

Emily Turgman Gruian – Sekreterare

Maria Lövström – Kassör

Inga-Lill Bley – Vice kassör

Gunnar Kjellin – Ledamot

Gunnel Häggstam – Ledamot