Bli stödmedlem

Stödmedlem_citat_hemsida_3

 

 

Vad innebär det att vara stödmedlem?

Genom att bidra med 100 kr per år blir du stödmedlem i Fair Trade Återförsäljarna. Ditt bidrag används till att ge producenter i länder med utbredd fattigdom en högre röst. Från kansliet arbetar vi med att sprida information, opinion och utbildning för att öka efterfrågan på Fair Trade och skapa en mer rättvis handel.

Som stödmedlem får du:

  • En medlemsgåva från kansliet
  • Vårt nyhetsbrev 4 gånger per år
  • Möjlighet till träffar och utbildning genom organisationen

 

Hur blir jag stödmedlem?

Du blir stödmedlem genom att sätta in 100 kr på Organisationen Fair Trade Återförsäljarnas bankgiro 5236-1854. Markera insättningen med namn och ”Stödmedlem”.

Skicka därefter ett mejl till info@fairtradeorg.se där du anger:

  • För- och efternamn
  • Mailadress
  • Telefonnummer (valfritt)
  • Postadress (för att vi ska kunna skicka medlemsgåvan)