Om Fair Trade

Vad är Fair Trade?

Fair Trade, eller rättvis handel, syftar till att förbättra de handelsvillkor som råder på den konventionella världsmarknaden. I länder med utbredd fattigdom är handelsvillkoren hårda och producenter och arbetare vittnar dagligen om barnarbete, extremt långa arbetsdagar, hälsofarlig arbetsmiljö, löner som inte går att leva på och en frånvaro av fackliga rättigheter. Det är situationen för de producenter och odlare som tillverkar de varor som florerar i vår dagligvaruhandel. En rättvis handel är därför ett akut behov som ett flertal organisationer, importörer, producenter, och konsumenter runt om i världen aktivt engagerar sig i. Fair Trade har därmed blivit ett vedertaget koncept och ett gediget verktyg för producenter att förbättra sin egen och sin familjs livssituation.

Internationell gemensam definition på rättvis handel

Rättvis handel är ett handelssamarbete baserat på dialog, öppenhet och respekt som verkar för en mer rättvis världshandel. Det bidrar till hållbar utveckling genom att erbjuda bättre handelsvillkor och garanterar rättigheterna för marginaliserade producenter och arbetare – framförallt i Syd. Organisationer för rättvis handel, tillsammans med konsumenter, engagerar sig aktivt i att stödja producenter samt genom att öka medvetenheten och genomföra kampanjer för att förändra den konventionella internationella handelns regler och praxis.

Denna definition av rättvis handel antogs i december 2001 av de globala organisationerna för rättvis handel, World Fair Trade Organization (WFTO) och Fairtrade International. Sedan dess har definitionen erkänts av Europaparlamentet (2006), Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (2009) och Europeiska kommissionen (2009).

 

Det finns två erkända globala organisationer som arbetar med Fair Trade internationellt, nämligen World Fair Trade Organization (WFTO) och Fairtrade International. Här nedan ses de märkningar som oftast finns på de varor som antingen följer WFTO:s garantisystem eller är Fairtrade-märkta.

 

wfto-markningen

Fairtrade-loggan