Vår historia

Sveriges första Världsbutik, Alternativ Handel i Göteborg, startades 1969. År 1986 bildades den nationella föreningen U-landsbodarnas samarbetsförening, U-SAM. Det blev starten för organisationen eftersom de tidigare endast funnits ett nätverk för. År 1997 bytte föreningen namn till Världsbutikerna för Rättvis Handel, då medlemmarna övergick till att heta världsbutiker. Föreningen fyllde 25 år 2011 och då bytte föreningen namn till Organisationen Fair Trade Återförsäljarna. Fram till 2011 hade endast Världsbutiker varit medlemmar. Nu breddades verksamheten och antalet medlemskategorier utökades. Fair Trade-försäljning i kyrkor och församlingar och Fair Trade-caféer blev medlemmar.

Från 2021 gäller medlemskategorierna Fair Trade-butiker och Övriga Fair Trade-återförsäljare.