Historia

Sveriges första världsbutik, Alternativ Handel i Göteborg, startades 1969 och år 1986 bildades den nationella föreningen Ulandsbodarnas samarbetsförening, U-SAM. Det blev starten för organisationen eftersom man dessförinnan endast hade funnits som ett nätverk. 1997 bytte föreningen namn till Världsbutikerna för Rättvis Handel, då även medlemmarna övergick till att heta världsbutiker. 2011 firade föreningen 25 år och man passade då på att förnya organisationen. Föreningen bytte namn till Organisationen Fair Trade Återförsäljarna och breddade antalet medlemskategorier.

Från 2021 gäller nya medlemkriterier och antalet medlemskategorier har minskats till två, Fair Trade-butiker och Övriga Fair Trade-återförsäljare.