Traditionellt handvävda produkter från Women’s Skills Development Organization (WSDO)

WSDO är en icke-vinstdrivande Fair Trade-organisation. Utbudet består av traditionellt handvävda produkter som väskor, leksaker och inredningstextilier. De jobbar för att stärka socialt och ekonomiskt missgynnade kvinnor på landsbygden.  WSDO håller gratis utbildningar för kvinnor i sömnad, klippning och stickning. Det ger kvinnorna möjlighet till anställning inom tillverkningen av handvävda och handgjorda produkter.  

WSDO:s vision och huvudfokus är att förbättra livskvaliteten för alla kvinnor i Nepal genom att ge kvinnor nya färdigheter och kapacitet att bli självförsörjande och ekonomiskt oberoende. Den utbildning som erbjuds ger kvinnorna möjlighet till bra arbeten även utanför WSDO. Det anordnas även kurser om kvinnors rättigheter och hälsa, råd om familjeplanering och förlossning samt rådgivning för att hjälpa våldsutsatta kvinnor.

Kvinnorna kan också vara med i ett kooperativt spar- och kredit-program.

WSDO har utvecklat produktionsprocesser som minimerar miljöpåverkan genom att bland annat använda miljövänliga färgämnen.

Mrs Ramkali grundade WSDO. För många år sedan arbetade hon på ett regerings-kontor och fick resa till landsbygdsbyar runtom i Nepal. Hon såg hur många kvinnor hade det svårt. Hon ville hjälpa dem och startade därför WSDO. Hon är väldigt stolt över att WSDO funnits i mer än 40 år”.

Women's Skills Development Organization – Empowering
Women Since 1975 (wsdonepal.com)

Importör: APS Sweden