Mascobados råsocker produceras av Panay Fair Trade Center i Filippinerna

Panay Fair Trade Center (PFTC) grundades 1991 som ett Fair Trade-företag av kvinnoorganisationen Kabalaka. De är baserade i Iloilo City, huvudstaden på Panay Island i Filippinerna. PFTC har cirka 350 producenter (varav 94 kvinnor) organiserade i 6 olika kooperativ. Alla kooperativ är representerade i PFTC:s styrelse. Redan från början ägnades särskild uppmärksamhet åt kvinnors deltagande. Kvinnorna är med i alla kommittéer och på alla nivåer – från styrelsen och sockerbruksledningen till de lokala kommittéerna.

Ett annat fokus i arbetet är ekologisk odling. Under tre år (2015-2018) genomgick kooperativet en omställning till ekologisk odling som följer EU-lagstiftningen. Omställningsfasen till ekologisk produktion avslutades i augusti 2018 och idag producerar sockerproducenterna även de nödvändiga organiska gödselmedlen själva. De arbetar också för bättre och mer hälsosamma arbetsförhållanden på sockerrörsfälten.

Sockret är gjort på den pressade saften från sockerrören och framställs enligt traditionella metoder. Saften får torka i solen under omrörning eller genom försiktig uppvärmning. Mascobado råsocker förpackas på plats i en egen fabrik. Ett 50-tal säsongsarbetare, varav hälften är kvinnor, får sysselsättning i bearbetningen och förpackningen av produkterna.

PFTC är en stor aktör för Fair Trade på Filippinerna och har varit medlem i World Fair Trade Organization (WFTO) sedan 1994.

Medlemmarna i PFTC får stöd inom områdena teknisk rådgivning, förädling, ekologisk odling, finansiering, hälsa och utbildning. Kooperativet får stöd från en samhällsfond och medlemmarna har tillgång till räntefria krediter.

Producentföretaget Panay Fair Trade Center (PFTC) är medlem i WFTO.

Importeras av bland annat Fair Trade-importören Weltpartner i Tyskland.