Kakao från Kuapa Kokoo i Ghana

1993 gick en grupp kakaobönder samman för att bilda ett kooperativ. Målet var att samla in och sälja sin egen kakao och etablera ett företag drivet av bönder till förmån för bönder. Kuapa Kokoo, som betyder ”God Kakaobonde” på det lokala språket Twi, bildades. Kakaobönderna arbetar efter kriterierna för Fairtrade-certifieringen. Kooperativet drivs som ett professionellt företag och har idag drygt 100 000 medlemmar. Deras kakao är känd för sin ​​höga kvalitet och deras motto är "Pa Pa Paa". Det betyder "det bästa av det bästa".

Efter omröstning bland bönderna bildades 1998 företaget The Day Chocolate Company som idag heter Divine Chocolate Ltd med varumärket Divine. De ville kunna säkra sin kunskap och andel av chokladmarknaden.

Kuapa Kokoo och Divine praktiserar en affärsmodell där kakaobönderna och tillverknings-företaget har ett gemensamt ägande och producenterna får en rättvis del av vinsten och inflytande över sin framtid. De får alltid Fairtrade-priser för sin kakao och bestämmer kollektivt hur de ska investera i Fairtrade-premien som är en del i Fairtrade-certifieringen.
Kuapa Kokoo äger 20 % av aktierna i Divine Chocolate Ltd. Affärsmodellen för samägande innebär att Kuapa Kokoo har 40 % styrelse-representation.

Ungefär en tredjedel av medlemmarna i Kuapa Kokoo är kvinnor. På Kuapa Kokoo har uppmuntran och mentorskap till kvinnor alltid prioriterats. Kvinnorna erbjuds utbildning i läsning och räkning. Flera tusen kvinnor har på så sätt lärt sig färdigheter som kan ge inkomster.

Kakaon från Kuapa Kokoo är Fairtrade-märkt.

Importör: Divine Chocolate Scandinavia AB