Women’s Rights Coffee produceras av Unicafec

År 2001 gick 106 bönder samman och bildade Unicafec (The Unión de Cafetaleros Ecológicos) i San Ignacio, Cajamarca, i norra Peru. Kooperativet grundades för att bekämpa exploateringen av kaffebönder i regionen. De är nu en förebild för hållbarhet och jämställdhet i området. Unicafec producerar kaffe av hög kvalitet under namnet Women’s Rights Coffee. Kooperativet har cirka 400 medlemmar och drygt en fjärdedel är kvinnor. Kvinnorna finns representerade i alla delar av Unicafecs verksamhet. De får betalt för sin skörd och har tillgång till utbildning, teknisk assistans och mikrokrediter. Under mer än 20 år har Unicafec visat vägen för andra kooperativ genom att bidra till medlemmarnas ekonomiska
och sociala utveckling. 

Kvinnokaffet säljs med en särskild premie. Kvinnorna har en egen kommitté, Umpproec Women’s Commitee, där de bland annat tar beslut om hur premien ska användas. Genom Umpproec har kvinnorna en röst inom organisationen och i beslutsprocessen.

Flor Merino som odlar kaffe på sin gård i San Ignacio-provinsen är ordförande för kvinnokommittén. Hon vill inspirera andra kvinnliga odlare att hitta alternativa inkomstkällor och öka deras medvetenhet om jämställdhetsfrågor.

Kaffet är Fairtrade-certifierat.
Sackeus Fair Trade Company som importerar kaffet är medlem i WFTO.