Rapporter

Vi verkar för en ökad kännedom av den konventionella handeln och dess alternativ, rättvis handel, därför är konsumentupplysning och opinionsbildning två av våra viktigaste verktyg. Genom kampanjer, debattartiklar och rapporter försöker vi påverka politiker och företagare att ta hänsyn till sociala villkor hos leverantörer och underleverantörer. Vårt fokus ligger främst i länder med utbredd fattigdom.