Världsbutiken Klotet i Ängelholm

På Klotet säljer vi rättvist handlat hantverk och livsmedel från småskaliga producenter runt om i världen. Världsbutikerna garanterar att de som producerar varorna får en värdig inkomst för sitt arbete. Det ger dem möjlighet att utveckla sin produktion och att själva påverka sina levnads- och arbetsförhållanden.

Välkomna!

Besöksadress: Åkaregården på Storgatan 10 i Ängelholm

Telefon: 0431-198 01

Mail: klotet@klotet.org

Hemsida

Facebook