Världsbutiken i Helsingborg

Världsbutiken i Helsingborg är en del av Fair Trade-rörelsen som länge har arbetat för att öka medvetenheten om arbetsvillkoren för producenter runt om i världen. Genom att sälja varor och informera om handelsvillkoren, bidrar rättvis handel-rörelsen till att förbättra den ekonomiska och sociala situationen för småskaliga producenter runt om i världen. En Fair Trade-butik är inte bara ett sätt att sälja varor utan också en konkret möjlighet att vara med och förbättra världen.

Välkomna!

Besöksadress: Bruksgatan 29 i Helsingborg

Telefon: 042-13 31 17

Mail: varldsbutikenhelsingborg@telia.com

Hemsida

Facebook