Världsbutiken i Hallsberg

Världsbutiken i Hallsberg drivs av en förening och är ett alternativ samt ett komplement till övrig handel. Butiken ger människor i Hallsberg och hela Sydnärke möjlighet att handla varor som är producerade enligt internationella principer för rättvis handel. Vi informerar också samt bildar opinion kring rättvisefrågor i internationell handel. Allt arbete är ideellt.

Ni är alltid välkommen att handla eller att engagera dig hos oss. Tveka inte att höra av dig!

Välkomna!

Besöksadress: Stortorget 1, Hallsberg

Telefon: 076-188 45 37

Mail: varldsbutikenhallsberg@gmail.com

Facebook