Världsbutiken i Örebro

I vår butik säljer vi hantverk och livsmedel från småskaliga producenter i Latinamerika, Afrika och Asien. Produkterna är tillverkade enligt principerna för Fair Trade eller Rättvis handel.

Välkomna!

vborebro1

Besöksadress: Storgatan 26 i Örebro

Telefon: 019 -127410

Mail: varldsbutiken.orebro@gmail.com

Besök oss på webben: 

Hemsidan

Facebook