Världsbutiken Amos i Arboga

I Arboga ligger den äldsta av alla Världsbutiker i Sverige som sedan starten har drivits utan uppehåll.

Välkomna!

Amos_Arboga2

Besöksadress: Kapellgatan 8 i Arboga

E-post: amosarboga@gmail.com

Besök oss på webben:

Hemsida

Facebook

Instagram