Så började det…

Rättvis handelsrörelsen

Arbetet för en rättvis handel började redan på 1960-talet. Då växte de första visionerna fram kring behovet av en förändring inom världshandeln när ett stort antal länder i Syd, inom ramen för en FN-konferens 1964, uppmanade världen att arbeta för schysstare handelsförhållanden: ”Trade not Aid” (handel istället för bistånd).

Rättvis handel började således som en folkrörelse med rötter i hundratals studiecirklar med fokus på utvecklingsländer, fredsfrågor och biståndspolitik. Rörelsen anordnades av framförallt solidaritets- och fackföreningsrörelser, miljöorganisationer samt kristna samfund och församlingar. Under 90-talet började dagens rörelse ta en tydligare form och fokus flyttades till tillverkningsprocessen och den enskilde individens arbets- och levnadsvillkor. Ur denna rörelse har således både World Fair Trade Organization (grundat 1989) och Fairtrade International (grundat 1997) växt fram.

Rättvis handel enligt World Fair Trade Organization utgår från tio principer som gäller alla medlemmar som helhet till skillnad från Fairtrade International vars kriterier är specifika för varje varugrupp. Se flikarna till höger för att läsa mer om de olika organisationernas arbete.

Organisationen Fair Trade Återförsäljarna är en del av rättvis handelsrörelsen och den första ”världsbutiken” öppnade sina dörrar redan 1969. Idag består Fair Trade Återförsäljarna av drygt 30 återförsäljare av Fair Trade-varor runt om i Sverige. Inom organisationen utgår vi från att hela handelskedjan ska vara Fair Trade. Detta innebär att såväl producent som importör som återförsäljare ska vara medlem i World Fair Trade Organization (WFTO) vilket på så sätt garanterar konsumenten att varan och dess kedja är rättvist producerad.