Trade Fair, Live Fair

Trade Fair, Live Fair är ett projekt som vi driver tillsammans med våra systerorganisationer på europeisk nivå. Syftet är att öka medvetenheten och mobilisera allmänheten för att stödja konsumtionsmönster som främjar de globala målen för hållbar utveckling (SDGs)


Detta projekt samfinansieras av Europeiska kommissionens program “Development Education and Awareness Raising” (DEAR).

Tidsplan för bidrag: 2017 till 2020


Huvudsakliga projektmål: Att den europeiska allmänheten ökar medvetenheten om hållbar konsumtion och deltar i att driva förändringar i den offentliga politiken och den privata sektorn. Att bidra till uppfyllandet av det globala hållbarhetsmålet nr 12, ansvarsfull konsumtion och produktion, och andra korrelerade mål som till exempel 5, 8, & 15.

Målgrupp: EU-medborgare, privata företag och beslutsfattare.

Projektbeskrivning

Trade Fair, Live Fair är det ambitiösa projektet för rättvis handel i Europa som gemensamt strävar efter att främja försörjning för producenterna och arbetarna bakom många av de produkter som europeiska medborgare konsumerar.

Detta projekt bygger på den centrala insikten, utvecklad av konsortiets aktörers egen omfattande forskning och erfarenhet, att den fortsatta fattigdomen bland många producenter och arbetare i låg- och medelinkomstländer är det direkta resultatet av maktobalans i leveranskedjorna. Levnads- och arbetsvillkoren för dessa producenter och arbetare i stort sett okända för EU: s allmänhet.

Projektet är utformat för att mobilisera europeiska medborgare för att agera för dem som de ”aldrig har mött”: producenter och arbetare i slutet av leveranskedjorna.

Kärnan i detta är analysen att endast genom medborgarnas ökade förståelse för hur leverantörskedjorna fungerar kan de bidra till den förändring som är nödvändig för att uppnå målen för hållbar utveckling (SDG). Det vill säga förändring i sitt eget beteende och beteendet hos både regering och företag.

Projektet samlar 21 partners från 19 europeiska länder med de ambitiösa målen att öka medvetenheten om 49 miljoner europeiska medborgare och påverka över 4000 beslutsfattare och 2000 företag till att göra val som förbättrar försörjningen för jordbrukare och arbetare i globala leveranskedjor.

Projektpartners

World Fair Trade Organization

Fair Trade Advocacy Office

Fashion Revolution

Organisationen Fair Trade Återförsäljarna

Commerce Equitable France

Fairtrade Foundation UK

Traidcraft Exchange

Fairtrade Germany

Max Havelaar France

Forum Fairer Handel

Fairtrade Denmark

Fairtrade Polska

Fairtrade Cesko a Slovensko

Fairtrade Finland

Fairtrade Italy

Equo Qarantito

Oxfam – Magasins du Monde

Fédération Artisans du Monde

Coordinatora Estatal de Comercio Justa