Vote 4 Fair Trade

Fair Trade Återförsäljarna tillsammans med Fairtrade Sverige är drivande i kampanjen Vote4FairTrade i Sverige. Kampanjen lanserades i början av år 2013 för att påverka EU-kandidater att ta ställning för en rättvis handel inför Europaparlamentsvalet i maj 2014. The Fair Trade Advocacy Office, tillsammans med 21 andra Fair Trade organisationer runt om i Europa startade kampanjen med målet om att skapa en dialog mellan EU-parlamentariker, EU-medlemmar och Fair Trade-rörelsen om betydelsen av EU-policys för försörjningen av marginaliserade producenter och arbetare i syd. Man verkar också för att få ut information om relevansen av Fair Trade och Fair Trades principer. Kampanjen pågår totalt under tre år.

Under första delen av kampanjen skapades ett manifest som EU-kandidater runt om i Europa ombeds att skriva på. Uppropet inkluderar de största kraven som Fair Trade-rörelsen har på EU-parlamentet och Europa i stort. Du kan ladda ner uppropet här: Upprop for rattvis handel

Samtidigt som organisationerna runt om i Europa lobbar mot en handelspolitik som tar hänsyn till sociala villkor i produktionen togs även filmer fram. Filmerna tar upp Fair Trade-producenter som riktar sig till EU parlamentet och EU:s invånare.