Fair Trade Beyond 2015

Den globala kampanjen Fair Trade Beyond 2015 samlar aktörer från rättvishandelsrörelsen världen över för att införa rättvisa handelsbestämmelser i det nya ramverk som ska ersätta FN:s Millenniemål.

Millenniemålen är de åtta mätbara mål som kom till efter millennietoppmötet i New York år 2000 och som bland annat går ut på ut på att utrota den extrema fattigdomen i världen och att en global hållbar utveckling istället skapas. I uppropet för Fair Trade Beyond 2015 formuleras rörelsens viktigaste krav för utveckling med målet om att ta fram ett nytt ramverk som bygger på en värld som är rättvis, jämställd och hållbar där varje individ ska få sina mänskliga rättigheter respekterade, uppnå sin fulla kapacitet och leva i ett liv fritt från fattigdom.

Uppropet har skickats ut till så många som möjligt från myndigheter, näringsliv och civilsamhället för påskrifter. I september 2013 skickades sedan alla underskrifter vidare till FN:s toppmöte om millenniemålen.

Gunilla Carlsson, Sveriges biståndsminister, är en av de 30 personer som utsetts att bearbeta underlaget till det nya ramverket och uppropet överlämnades till henne efter World Fair Trade Day.