WFTO-märkningen

WFTO:s produktmärkning

WFTO:s produktmärkning är en unik märkning för livsmedel, heminredning, köksartiklar, kläder, accessoarer m.m. från WFTO-medlemmar. Produkter som bär märkningen kan antingen komma från en producent, importör, eller återförsäljare. WFTO-märkningen innebär att hela organisationen åtar sig att följa de 10 principerna för Fair Trade och den Fair Trade Standard som är globalt erkänd. Att kriterierna följs kontrolleras av WFTO:s Garantisystem (GS). En vara som gått igenom hela handelskedjan, från producent till återförsäljare, blir därmed 100 % Fair Trade. Men produkterna kan även säljas direkt på den konventionella marknaden.

 

dsc_2090_21354621056_o

 

World Fair Trade Organization (WFTO)WFTO_global

World Fair Trade Organization är den globala medlemsorganisationen för producenter, importörer och återförsäljare som arbetar med rättvis handel. WFTO samlar aktörer i över 70 länder fördelade i Afrika, Asien, Europa, Latinamerika och Nordamerika.

WFTO verkar för att förbättra levnadsstandarden för producenter och arbetare i låg- och medelinkomstländer. Detta görs inom ramen för WFTO:s 10 principer för Fair Trade vilket bl.a. innebär skäliga löner, bra arbetsvillkor, jämställdhet och förbud mot barnarbete. Att principerna följs kontrolleras av en fem-stegs revision, som kallas WFTO:s Garantisystem.  Organisationen Fair Trade Återförsäljarna är medlem i WFTO.

Läs mer:

– Tio principer för Fair Trade

– WFTO:s Garantisystem (GS)

Karta över WFTO:s producenter

– WFTO:s hemsida (på engelska)

 

Flyer_WFTOsproduktmarkning6