Rapporter

Vi verkar för en ökad kännedom av den konventionella handeln och dess alternativ, rättvis handel, därför är konsumentupplysning och opinionsbildning två av våra viktigaste verktyg. Genom kampanjer, debattartiklar och rapporter försöker vi påverka politiker och företagare att ta hänsyn till sociala villkor hos leverantörer och underleverantörer. Vårt fokus ligger främst i länder med utbredd fattigdom.

Här kan du ladda ned rapporter om etisk och rättvis handel:

Fair Trade i offentlig upphandling -Ladda ned vår senaste rapport som riktar sig till dig som arbetar i kommun och landsting. Rapporten handlar om hållbar offentlig upphandling, Fair Trade och Agenda 2030.

 

Lärarhandledning: Fair Trade & Agenda 2030 (2020)

 

Riktar sig till åldrarna 14-16 år.

Bilaga: 10 principer för Fair Trade och 17 för de globala målen – Skriv ut, klipp ut och dela ut till klassen (alternativt visa online).
Rapport: Global jämställdhet, anständiga arbetsvillkor och hållbar konsumtion (2019) Report: Gender Equality, Decent Working Conditions and Sustainable Consumption (ENG)
Rapport: Handla för kvinnors rättigheter (2016) Engage for Women’s Rights (2016): Summary in English
 
Guide till Fairtrade City (2016)