Fair Chances

Jämställdhet är möjligt, därför har Organisationen Fair Trade Återförsäljarna gått samman med Oxfam Magasins du Monde i den internationella kampanjen Fair Chances.

Vi kan alla bidra till en värld där kvinnor har samma möjligheter som män till arbete, att ställa krav och att fatta beslut. Kampanjen syftar till att sammanföra medborgare i olika länder som vill kämpa tillsammans för samma mål om en jämställd värld.

Klicka in dig på fairchances.org för mer information om kampanjen. Sidan är på engelska.

 

Facebook-kampanj