Fair Trade Shop

cropped-norrköping-1.jpgFair Trade Shop är en profilbutik som följer ett nationellt framtaget koncept gällande bl. a. inredning och grafisk profil. Det kan vara en egen butik eller avgränsad del av en butik med egen ekonomisk redovisning. En Fair Trade Shop har minst 85 % rättvist handlade varor. Rättvist handlade varor kan vara varor från World Fair Trade Organization eller Fairtrade International.

I Sverige finns det åtta Fair Trade Shop som alla delar på en gemensam hemsida: www.fairtradeshop.se

För att bli en Fair Trade Shop krävs det att man följer de särskilda kriterierna utformade för Fair Trade Shop, vilka du kan läsa om här nedan:

 

 forsattsblad FTS  

bild

MANUAL Fair Trade Shop TABELL Kriterier för Fair Trade Shop

Alla Fair Trade Shop är medlemmar i Organisationen Fair Trade Återförsäljarna och följer våra medlemskriterier.