• Pressmeddelande: Ny framgång för Fair Trade på EU-nivå!

  Göteborg 16 januari 2014

  Igår röstade Europaparlamentet med stor majoritet igenom ett nytt direktiv om offentlig upphandling som gör det enklare för myndigheter i Europa att handla rättvist. De nya reglerna innebär att man förutom att ta hänsyn till andra hållbarhetsaspekter kommer att kunna göra ett medvetet val för Fair Trade-produkter. EU-kommissionären Michel Barnier och andra ledamöter i Europaparlamentet firar nu detta goda resultat med hela Fair Trade-rörelsen.

  – Jag tror på öppna gränser men handeln måste vara både fri och rättvis. De två orden måste höra ihop. Det är förutsättningen för en lyckad globalisering som är av intresse för alla, i synnerhet de fattigaste, säger Barnier.

  De svenska Fair Trade-aktörerna välkomnar nyheten. Bertil Högberg, ordförande för Fair Trade Återförsäljarna säger:

  – I och med detta kan kommunfolk inte längre hävda att det strider mot EU-regler att ställa krav på justa arbetsvillkor i upphandlingar.

  Marianne Lennqvist på importföretaget The House of Fair Trade håller med:

  – En förträfflig nyhet som vi länge väntat på! Nu får kommunerna i Sverige äntligen tillåtelse att välja etiskt framför lägsta-pris, säger hon.

  Den nya lagen bekräftar den riktning som redan tidigare fastställts av Europeiska unionens domstol, att man i offentlig upphandling kan kräva att varor producerats enligt Fair Trade-standard. Direktivet kommer att träda i kraft i mars och medlemsländerna har sedan två år på sig att införliva det i den nationella lagstiftningen.

  För mer information:

  Organisationen Fair Trade Återförsäljarna: info(at)fairtradeorg.se
  Fair Trade Advocacy Office: Elba Estrada, estrada(at)fairtrade-advocacy.org