Styrelse

Styrelsens struktur och ansvarsområden

Styrelsen är en ideellt arbetande och aktiv styrelse som ger understöd till medlemmarna. Styrelsen ansvarar för att behandla löpande medlemsansökningar, för medlemsvård och för att rikta verksamheten i rörelsen. Styrelsen har därutöver ansvar för organisationens ekonomi.

 

Styrelsen för Organisationen Fair Trade Återförsäljarna

Maria Lövström – Ordförande

Maria nås på ordforande@fairtradeorg.se

 

Märta Jacobson – Vice ordförande

Märta nås på marta@fairtradeorg.se

 

Karin Runge – Sekreterare

Karin nås på karin.runge@telia.com

 

Eva Zakrisson – Kassör

Eva nås på eva@fairtradeorg

 

Catja Kaloudis – Ledamot

Catja nås på catja@fairtradeorg.se

 

Toinie Rönnholm – Ledamot

Toinie nås på toinie@fairtradeorg.se

 

Anders Wikström – Ledamot

Anders nås på anders.wikstrom@fairtradeorg.se

 

Annelie Fredriksson -Ledamot

Annelie nås på annelie.fredriksson68@gmail.com

 

Tone Westerlund – Suppleant

Tone nås på tone.westerlund@gmail.com

 

Anna Fernmo som valdes på årsmötet har lämnat styrelseuppdraget.