Styrelse

Styrelsens struktur och ansvarsområden

Styrelsen är en ideellt arbetande och aktiv styrelse som ger understöd till medlemmarna. Styrelsen ansvarar för att behandla löpande medlemsansökningar, för medlemsvård och för att rikta verksamheten i rörelsen. Styrelsen har därutöver ansvar för organisationens ekonomi.

Styrelsen för Organisationen Fair Trade Återförsäljarna

Märta Jacobson – Ordförande
Maria nås på ordforande@fairtradeorg.se

Emily Turgman Gruian – Vice ordförande

Agneta Sandqvist – Sekreterare

Maria Lövström – Kassör

Anders Hjort – Ledamot

Franciose Sorgius – Ledamot

Tone Westerlund – Ledamot

Gunnar Kjellin – Suppleant