Projekt

Fair Trade Återförsäljarna är delaktiga i en mängd olika projekt och kampanjer för att främja rättvis handel. Under åren har vi bland annat utbildat skolungdomar i hur man driver en Fair Trade kiosk, tagit fram material i form av producentbroschyrer och aktivt varit delaktiga i att styra den politiska debatten mot en mer rättvis handel.

Vi verkar för en ökad kännedom av den konventionella handeln och dess alternativ (en rättvis handel), därför är konsumentupplysning ett av våra viktigaste verktyg. Genom kampanjer och konsumentupplysning kan vi därmed påverka marknaden för rättvis handel och verka för en ökad efterfrågan på rättvist handlade produkter.

Några av våra projekt som vi arrangerar är:

World Fair Trade Day

Vote 4 Fair Trade

Fair Trade Beyond 2015

Café REKOmmenderas