Granskningar

Vi verkar för en ökad kännedom av den konventionella handeln och dess alternativ, rättvis handel, därför är konsumentupplysning och opinionsbildning två av våra viktigaste verktyg. Genom kampanjer, debattartiklar och rapporter försöker vi påverka politiker och företagare att ta hänsyn till sociala villkor hos leverantörer och underleverantörer. Vårt fokus ligger främst i länder med utbredd fattigdom. Detta gör vi ofta tillsammans med vår lobbyorganisation Fair Trade Advocacy Office som har sitt säte i Bryssel.

Här kan du ladda ned rapporter om etisk och rättvis handel:

Rapport: Global jämställdhet, anständiga arbetsvillkor och hållbar konsumtion
Rapport: Handla för kvinnors rättigheter (2016) Engage for Women’s Rights (2016): Summary in English
Guide till Fairtrade City (2016)
FTAO framsida framsida milleniemålen
Rapport: Ställningstagande för bomullsodlare, (2016, engelska) Broschyr: Fair Trade – ett värdefullt bidrag till att nå millenniemålen (2013)