• ”Vi drivs av önskan om en rättvisare värld”

  I fyrtio år har Världsbutiken Amos i Arboga kämpat för att uppmuntra hållbar konsumtion med fokus på solidaritet med de som producerar varorna vi köper.

  Pernilla Stammler Jaliff, 2019-07-04

  Bland kullersten och falufärgade trähus hittar vi Världsbutiken Amos, alldeles intill Arbogaån. Butiken hette från början Ulandsboden Amos och vilade då på kristen grund. 40 år senare är verksamheten inte längre bunden till en kristen grund men profeten Amos är fortfarande närvarande.

  ”I Gamla Testamentet omnämns Amos som rättvisans profet och hans ord, må rätten flöda fram såsom vatten, och rättfärdigheten lik en bäck som aldrig sinar, var inspiration och drivkraft för det fyrtiotal människor som bildade föreningen”, berättar Eva Petri, ordförande i Världsbutiken Amos.

  Målet för butiken är att sälja varor inhandlade i solidaritet med producenterna, och att genom information bidra till att skapa opinion för en rättvis ekonomisk världsordning. Profetens ord är fortfarande ansedda av butiken som ett vackert uttryck för den önskan om en rättvisare värld som driver föreningens medlemmar.

  Under åren har butiken haft det lättare att engagera arbogaborna i försäljningsverksamheten än i opinionsbildande aktiviteter. Världsbutiken har bland annat anordnat bodvärdskurser som varit populära. De första åren omsatte butiken 10 tkr och ligger idag på stadiga 100 tkr. Världsbutiken har i mångt och mycket lyckats genom de ca 70 volontärer som varit aktiva i och runt om butiken.

  Men åren har inte alltid varit lyckosamma. Vikande medlemssiffror och låg omsättning har varit problem som butiken tvingats överkomma. Dessa utmaningar har butiken tacklat genom att öka öppettiderna, ständigt förnya sortimentet samt vara aktiva på Facebook.

  Amos har även blivit en återkommande partner när de kommer till olika event kring utveckling och bistånd. Bland andra har föreningen samarbetat med Naturskyddsföreningen, Svenska Kyrkan, skolor och biblioteket i Arboga.

  Eva Petri minns särskilt den intensiva FN-veckan med föredrag och arrangemang som anordnades tillsammans med en skola, finansierat till stor del av SIDA. Ett annat sådant event var en utställning av hantverk från länder med utbredd fattigdom i samarbete med etnografiska museet

  ”Ett bestående arrangemang som varit mycket framgångsrikt är vårt samarbete med Arbogabygdens församling. Varje sommar flyttar Amosbutiken in i kyrkan där sommarvärdarna hjälper oss att sälja och informera om vår verksamhet”, säger Eva Petri.

  Världsbutiken Amos har nyligen fyllt 40 år, vilket gör butiken till en av de äldsta med sådan inriktning i Sverige. Jubileet firades med tårtbuffé tillsammans med gamla och nya medlemmar. Tillsammans med inbjudne Nicolas Berglund från North & South diskuterade medlemmarna strategier för framtiden. Hur butiken kan utvecklas samt hur en lyckas att värva nya medlemmar. Ständigt lika aktuella frågeställningar.

  ”Vad vi kan hoppas på, och arbeta för, är att intresset för att både sälja och köpa Fair Trade produkter kommer att öka. Behovet av vårt engagemang kommer säkerligen inte att avta.”, säger Eva och fortsätter:

  ”ibland kan man kanske säga att vårt syfte har uppnåtts, till exempel när det gäller fair trade kaffe som numera finns att köpa i alla välsorterade affärer. Då kan vi istället erbjuda andra matvaror som saknas i den vanliga handeln. Och öka utbudet av unikt hantverk”.