• Sverige kan bli första Fair Trade Nation

  Till hösten bjuder konsumentministern Per Bolund in civilsamhället och näringslivet för att diskutera det gemensamma arbetet för mänskliga rättigheter och miljöhänsyn inom internationell handel. Med målet om att bli en Fair Trade Nation.

  Det finns i dag inga kriterier för diplomering av nationer. Fair Trade Nation är ett begrepp som är under en utveckling. Hur exakt det kommer att se ut är ännu oklart men till hösten kommer alltså diskussioner startas upp på allvar. Initiativet ligger helt rätt i tiden anser vi på Fair Trade Återförsäljarna då både Fairtrade-märkningen samt det bredare begreppet rättvis handel, Fair Trade, blir mer och mer känt.

  På sikt skulle detta kunna innebära att marginaliserade producenter får en större marknad i Sverige och därmed får större möjlighet att själva kunna påverka sin egen livssituation.

  [Bild från Fair Trade-kooperativet Kuapa Kokoo i Ghana.]

  Rättvis handel är ett handelssamarbete mellan producenter, importörer, återförsäljare och konsumenter, som präglas av öppenhet, ömsesidighet och respekt för alla parter. Det innefattar en rättvis betalning, goda arbetsförhållanden, långsiktiga handelsförbindelser samt respekt för mänskliga rättigheter och vår miljö vilket på sikt möjliggör ekonomisk och social utveckling.

  Producenter och odlare tillsammans med importörer och återförsäljare bildar den globala organisationen World Fair Trade Organization (WFTO) som kontrollerar, godkänner produktmärkningar och underlättar för en kortare handelskedja där alla parter är likvärdiga. Utöver sin egen märkning är en av WFTO:s godkända produktmärkningar Fairtrade-certifieringen.

  –      Detta initiativ ligger helt rätt i tiden, kunskapen kring Fair Trade ökar i Sverige och vi ser att fler och fler är intresserade av att sälja Fair Trade-produkter. Att regeringen nu tar detta initiativ ökar sannolikheten för att fler människor får schyssta arbets- levnadsvillkor, och därmed bidra till en minskad fattigdom i världen, säger Maria Lövström, Ordförande för Fair Trade Återförsäljarna.

  Både Organisationen Fair Trade Återförsäljarna och Fairtrade Sverige deltar gärna i de diskussioner som konsumentministern bjuder in till i höst kring hur vi tillsammans kan lyfta denna viktiga fråga. Sverige skulle kunna bli det första självständiga landet i världen att bli en Fair Trade Nation.

  Länkar:

  Fairtrade Sverige: http://fairtrade.se/nyheter/konsumentminister-per-bolund-vill-framja-rattvis-handel/

  Miljöpartiets hemsida: http://www.mp.se/just-nu/fairtrade-nation

  Mer om Fair Trade: http://fairtradeorg.se/om-fair-trade/