• Rapportsläpp: Handla för kvinnors rättigheter

  Organisationen Fair Trade Återförsäljarna har i rapporten ”Handla för kvinnors rättigheter” undersökt om rättvis handel bidrar till att uppnå FN:s globala mål nr 5 – jämställdhet. Rapporten fokuserar på tre länder där World Fair Trade Organization (WFTO) verkar; Bolivia, Kambodja och Kenya.


  ASARBOLSEM, WFTO-producent i Bolivia. Foto: Pernilla Stamm’ler Jaliff

  Bolivia är ett av Latinamerikas fattigaste länder och kommer på en andra plats efter Haiti vad gäller våld mot kvinnor. Inom kvinnokooperativet ASARBOLSEM, som granskas i rapporten, har gemenskap, högre löner och fria arbetstider stärkt kvinnornas position och förbättrat deras ekonomi. Många av kvinnorna inom ASARBOLSEM är övergivna hustrur och offer för våld i hemmet. Inom organisationen har man aktivt arbetat med att stödja och utbilda både kvinnorna och deras makar för att motverka våld i hemmet.

  Inom Villageworks i Kambodja har rättvis handel inneburit högre löner och olika skyddsnät, såsom sjukvårdsförsäkringar till arbetarna. Flera har tidigare arbetat inom textilindustrin, som är Kambodjas största exportindustri, och berättar att deras självkänsla blivit betydligt bättre genom deras arbete på Villageworks. Likaså på Undugu i Kenya har kvinnornas självkänsla stärkts och de får lika lön för lika arbete. Jaquiline, produktionschef på Villageworks, berättar att Fair Trade innebär lika tillämpning i hela handelskedjan, från produktion till slutkonsument. För Undugu har Fair Trade inneburit att de kan arbeta tillsammans med externa kunder inom WFTO istället för som i konventionella handeln arbeta med pressade priser som i sin tur skapar en ohållbar situation för företaget.

  ”Till skillnad från den konventionella handeln innebär rättvis handel att de mänskliga rättigheterna respekteras, i hela handelskedjan. WFTO har starka kontroller och kan fungera som best practice för företagare och näringsliv. Genom att fler engagerar sig för rättvis handel kan vi säkerställa att kvinnors rättigheter respekteras, som start kan man som konsument och inköpare leta efter WFTO:s produktmärkning.”, säger Pernilla Stamm’ler Jaliff, verksamhetsansvarig på Fair Trade Återförsäljarna.

  Jämställdhet är en av WFTO:s kärnfrågor och uppmärksammas särskilt i princip nr 6, den om icke-diskriminering, jämställdhet och fackliga rättigheter. Producenter, importörer och återförsäljare som är medlemmar i WFTO motarbetar alla former av diskriminering och verkar för jämställdhet. Rapporten visar att när kvinnan får kontroll över sin egen ekonomi så uppmuntras barnen att gå i skolan. Genom att stärka inflytandet för kvinnor i t.ex. ledande positioner, och arbeta för att aktivt minska våldet mot kvinnor, ökar möjligheten att uppnå FN:s femte globala mål, jämställdhet. Fair Trade Återförsäljarna vill uppmana konsumenter, företag, journalister och politiker att engagera sig för rättvis handel för att på så sätt påskynda utvecklingen för kvinnor i låglöneländer.

  Som komplement till rapporten släpps idag även en handbok till kommuner med råd och tips om hur man i kommunen kan arbeta för en mer rättvis handel.

  Här hittar du rapporten: Länk

  Här hittar du handboken: Länk

  Kontakt: Pernilla Stamm’ler Jaliff, pernilla@fairtradeorg.se, 0735 97 58 47