• Månadens medlem – Alternativboden Lyktan

   

  Alternativboden Lyktan är en ideell förening som driver en butik i centrala Gävle. ”Lyktan” startades 1986 av ett tiotal freds-, miljö- och solidaritetsföreningar samt enskilda personer i Gävle. Vi vill vara med att skapa ett ekologiskt samhälle och en rättvisare värld.
  Vårt motto är Självtillit, Solidaritet, Resursbevarande
  Självtillit kan beskrivas som att tro på den egna förmågan att förändra vår egen och andras livssituation. Varje enskild individ har betydelse för helheten.

  För oss handlar solidaritet om att engagera sig för utsatta människor, djur och natur. Självtillit och solidaritet ser vi som två sidor av samma sak. Det handlar i grunden om att gemensamt tillgodose våra behov av mat, kläder, boende, gemenskap, trygghet och skapande utan att utnyttja andra individer, grupper eller kommande generationer.

  I det resursbevarande samhället är människan medveten om sin plats i det ekologiska systemet och använder naturens tillgångar sparsamt och skonsamt.

  Alternativboden Lyktan är ett arbetskooperativ, vilket innebär att medlemmarna på något sätt aktiverar sig i arbetet i Lyktan. Verksamhetens mål är att skapa en mötesplats för personer som är intresserade av idéer som står i samklang med föreningens riktlinjer:

  • sälja varor som framställs på ett miljöanpassat och solidariskt sätt, exempelvis lokalt alternativodlade produkter och leksaker och hantverk från kooperativ i tredje världen.
  • sprida information genom att sälja litteratur och tidskrifter som överensstämmer med våra riktlinjer.

  Lyktan arbetar för rättvis handel och är sedan 2004 medlem i Fair Trade-rörelsen. Fair Trade-varorna finns i en särskild avdelning i butiken och utgör idag en stor del av varuutbudet.
  Toinie Rönnholm
  2015-04-28