Årets fokus – Latinamerika

Svenska regeringen drar ner på biståndet till latinamerikanska länder, korruptionen är hög och i Bolivia har våldet mot kvinnor i princip blivit en norm. Det är rubriker som har setts över åren kring Latinamerika som kontinent. Det är bl.a. därför vi valt att i år fokusera på just Latinamerika som Fair Trade-region, i hopp om att ge dessa en starkare röst.

Latinamerika är den kulturgeografiska regionen som inkluderar Central- och Sydamerika, totalt består regionen av 21 länder varav 14 av dessa har 50 Fair Trade–producentorganisationer kopplade till WFTO-Latinamerika.

Fair Trade har blivit en stark drivkraft i många latinamerikanska länder, i flera fall en livsstil. Genom Fair Trade har odlare och hantverkare fått en högre levnadsstandard, kvinnors rättigheter har stärkts och urfolken har fått en starkare röst och en plats i samhället. För Y’abal Handicrafts i Guatemala har det inneburit en stor förändring för kvinnor och urbefolkningen i fem olika samhällen. Totalt samlar de 60 kvinnor i tre olika kooperativ som alla väver med en teknik som använts av Mayafolket i århundraden.

Kvinnor i Latinamerika har länge varit diskriminerade och jämställdhet har varit en nedprioriterad politisk fråga. Idag ser man hur jämställdhetsfrågan tagit större plats där bl.a. Argentinas, Brasiliens och Chiles president är kvinnor. Bolivia, som är det latinamerikanska landet med mest fysiskt och näst mest sexuellt våld mot kvinnor, har den näst högsta representationen av kvinnliga riksdagsledamöter i världen, efter Rwanda. Flertalet av dessa är dessutom urfolkskvinnor från landsbygden. Förväntningarna i landet är därmed stora att detta ska ge resultat för kvinnors och urfolks rättigheter. Där även Fair Trade kan komma att fungera som verktyg.

Hos Calypso i Chile har Marcela och Oscar Cofré Muñoz grundat en gedigen verksamhet där fler än 30 familjer gynnas. Bl.a. har de hjälpt till att skapa arbete för papperslösa som därmed fått möjlighet att stanna kvar i Chile. De tillverkar smycken och annat hantverk på traditionellt vis av återvunnet glas. Deras son, Oscar Muñoz har startat eget med Green Glass, också en del av WFTO, där människor från gatan fått arbete i att tillverka dricksglas av gamla flaskor från restauranger.

WFTO-Latinamerika spelar en stor roll för producenter i Latinamerika. De arbetar tillsammans för att stärka småskaliga producenter i att uppnå en förbättrad levnadsstandard bl.a. genom hjälp med en starkare marknadsföring samt i stötta producenterna vad gäller WFTO:s kontrollsystem (WFTO Guarantee System).

Genom att lyfta producenternas röster från denna region hoppas vi i år kunna åstadkomma en förändring för fler. Genom att konsumenter i Sverige handlar mer Fair Trade kan vi på lång sikt stödja marginaliserade producenter i deras arbete. Vi vill passa på att lyfta latinamerikanska producenter genom att sprida budskapet ”Gör skillnad, välj Fair Trade.”

Pernilla Stamm’ler Jaliff

Comments are closed.